Αστρολογικές προβλέψεις - Ζυγός - Μπέλλα Κυδωνάκη

Συμβολισμός

Ο συμβολισμός του Ζυγού δείχνει μια ζυγαριά όπου μέσα από εκεί έρχονται συνέχεια δύο πράγματα αντιμέτωπα. Τα οποία ζυγίζονται για να βρεθούν τα υπέρ και τα κατά.

Ο αστρογλυφικός συμβολισμός συμβολίζει την έννοια της ισορροπίας, όπου μέσα απο εκεί θα παραχθεί η αρμονία.

Μέρος του σώματος : Η αντιστοιχία του Ζυγού, συνδέεται με ένα πολύ επίσης βασικό όργανο που είναι τα νεφρά, που είναι τα όργανα απέκκρισης του οργανισμού. Μεταφορικά ο Ζυγός ξεφορτώνει πράγματα που ζυγίζει στην ζυγαριά και βλέπει ότι δεν του κάνουν.