ΑΓΓΕΛΟΣ 2

Αφιερωμένο στον γιό μου Γιάννη που αποφάσισε να γίνει πολίτης του Ουρανού.

Ο Άγγελος Ουμαμπήλ είναι ο άγγελος που εκπροσωπεί τα άτομα που έχουν γεννηθεί από τις 21 έως και 25 Ιανουαρίου.

Όσοι έχουν γεννηθεί κάτω από αυτές τις ημερομηνίες έχουν διάθεση αρμονική με όλους τους ανθρώπους, έχουν ειλικρίνεια, είναι πολύ φιλόξενα και έχουν μια τιμιότητα η οποία τους δημιουργεί συμπεριφορές με ευθύτητα. Έχουν βαθειά ευσπλαχνία για τους άλλους και αγαπούν όλες τις καλές τέχνες.

Όταν βλέπουν ότι τους είναι δύσκολο να κρατούν σταθερούς φίλους και επίσης όταν βλέπουν ότι μπορεί σε κάποια φάση να είναι νάρκισσοι, θα χρειαστεί να επικαλεστούν τον άγγελο για να οδηγηθούν στον δρόμο του Θεού. Επίσης η υπερβολική ανεξαρτησία μπορεί να τους φέρει αποκοπές από τους άλλους. Σε κάποια δύσκολη φάση της ζωής μπορεί να στραφούν στις εξαρτήσεις. Ο Φύλακας Άγγελος θα σας χαρίσει σωστούς φίλους και χρήσιμους συμβούλους για να καταφέρετε να ισορροπήσετε.

Αγγελική ιδιότητα : Φιλία, Αρμονία και αναλογία που οδηγεί στην αδελφοσύνη.

Είναι το πρόσωπο του Θεού που υψώνει τον άνθρωπο πάνω από τις δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να απευθυνθείτε στον άγγελο Ουμαμπήλ  όταν επιθυμείτε να έχετε φίλους και κοινωνική αναγνώριση αλλά και αν θέλετε να ασχοληθείτε με την μουσική, τις τέχνες και την αρμονία. Έχετε καταλάβει ότι όταν  είσαστε εγωιστές δεν θα είναι εύκολο να ζήσετε μέσα στην αρμονία και το φιλικό περιβάλλον γιατί δεν θα σας είναι εύκολο να τα βρείτε με τον εαυτόν σας και τους άλλους. Για να μην μείνετε μόνοι καλό είναι να αναζητήσετε την ταύτιση της ψυχής σας με τους άλλους ανθρώπους. Η λύση είναι η φιλική αγάπη. Για να δυναμώσετε αυτή την φιλική αγάπη μπορείτε να επικαλείστε τον Άγγελο Ουμαμπήλ καθώς επίσης μπορείτε να γαληνέψετε την ψυχή σας μέσα από ηρεμία και αρμονία.